jtemplate.ru - free extensions Joomla

مدیریت کیفیت

- اصل 1 مدیریت کیفیت : مشتری مداری                                      

- اصل 2 مدیریت کیفیت  : رهبری

- اصل 3 مدیریت کیفیت  : مشارکت کارکنان

- اصل 4 مدیریت کیفیت : رویکرد فرآیندی

- اصل 5 مدیریت کیفیت : رویکرد سیستمی به مدیریت

اصل 6 مدیریت کیفیت : بهبود مستمر                

-اصل 7 مدیریت کیفیت : رویکرد واقع گرایانه در تصمیم گیری

- اصل 8 مدیریت کیفیت : روابط دوطرفه سودمند با تامین کنندگان 

مطالب تصادفی

آینده زعفران

ورود به جهان مدرن در همه‌ی ابعاد زندگی اثر خود را

برداشت زعفران

برداشت زعفران 10 تا 15 روز پس از اولین آبیاری و

دسته بندی زعفران

بدیهی است که زعفران را می‌توان از جهات مختلف

زعفران 3 گرمی قوطی

وزن زعفران: 3 گرم

زعفران میلاد جام 2

وزن زعفران: 2 گرم

Scroll to top